Katedra kvantitativních metod

Obsah: doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D. - osobní stránka
Aplikace STAT 1