Aplikace STAT 1vydani3.jpg

Neubauer, J. Sedlačík, M., Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. 3., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3421-2.

pro Microsoft Office 2010 a vyšší

vydani2.jpg

Neubauer, J. Sedlačík, M., Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5.

pro Microsoft Office 2010 a vyšší

vydani1.jpg

Neubauer, J. Sedlačík, M. a Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4273-1.

pro Microsoft Office 2010 a vyšší


pro Microsoft Office 2007 a 2003

 

Poslední aktualizace: 27. 9. 2021