Aplikace STAT 1


Neubauer, J. Sedlačík, M. a Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4273-1.

Aplikace STAT1 slouží jako výpočetní podpora ke knize "Základy statistiky". Je koncipována jako pokud možno jednoduchý nástroj využívající možnosti statistických výpočtů v programu MS Excel. Skládá se z několika listů, jež jsou zaměřeny na konkrétní statistické výpočty (zpracování dat, testování statistických hypotéz apod.). Uživatel může pomocí tohoto nástroje zpracovávat vlastní datové soubory, případně lze využít uložených dat uvedených v knize. Ovládání se provádí pomocí nabízených menu nebo pomocí parametrů, které jsou označeny červeně.

 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2012