Aplikace STAT 1


Neubauer, J. Sedlačík, M. a Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4273-1.

Bodové a intervalové odhady


Odhady parametrů normálního rozdělení

Bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu (příp. směrodatné odchylky) získáme přepnutím na list "1V - normální". Poté, co vybereme analyzovaný datový soubor a zadáme riziko odhadu α (implicitně nastaveno na hodnotu 0,05), bodové odhady a intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu, rozptyl i směrodatnou odchylku (oboustranný, dolní i horní) se vypočítají.

intervalove_rozdeleni1.png

intervalove_rozdeleni2.png

Odhady parametrů lze také získat přímým zadáním číselných charakteristik (rozsahu, aritmetického průměru a výběrové směrodatné odchylky).

intervalove_rozdeleni3.png

Odhady střední hodnoty pro výběry velkého rozsahu

Bodové a intervalové odhady střední hodnoty získáme přepnutím na list "1V - libovolné". Ovládání je obdobné jako u odhadů parametrů normálního rozdělení.

Odhady parametru alternativního rozdělení

Bodové a intervalové odhady parametru alternativního rozdělení získáme přepnutím na list "1V a 2V - podíly". Zde je nutné zadat vstupní n a m, kde podíl m/n je bodovým odhadem parametru π alternativního rozdělení.

intervalove_rozdeleni3.png

 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2012