Aplikace STAT 1


Neubauer, J. Sedlačík, M. a Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4273-1.

Intervalové rozdělení četností


Pro vytvoření tabulky intervalového rozdělení četností a grafů popisující toto rozdělení přejděte na list "intervalové rozdělení". Z nabízeného menu vyberte datový soubor, který máte v úmyslu zpracovávat. (Název datového souboru odpovídá názvu uvedenému v prvním řádku v listu "data"). Ke správnému vytvoření tabulky rozdělení četností je potřeba zadat následující tři parametry (označené červeně): k ... plánovaný počet tříd (řádků) v tabulce, h ... šířka třídy (intervalu), a ... počáteční hodnota, od které se začne tabulka vytvářet. Jako pomůcka pro určení optimálního počtu tříd jsou zde uvedena dvě pravidla. Konkrétní volba potom závisí na zpracovateli.

intervalove_rozdeleni1.png

Spolu s tabulkou se vypočítají základní popisné charakteristiky a vytvoří se dva grafy: histogram a součtový histogram. Řádky s nulovými četnostmi je možné skrýt (tyto hodnoty se nebudou objevovat v grafech).

intervalove_rozdeleni2.png

Dále jsou spočteny testy normality založené na koeficientech šikmosti a špicatosti - viz testy hypotéz.

intervalove_rozdeleni3.png

 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2012