Aplikace STAT 1


Neubauer, J. Sedlačík, M. a Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4273-1.

Bodové rozdělení četností


Pro vytvoření tabulky bodového rozdělení četností a grafů popisující toto rozdělení přejděte na list "bodové rozdělení". Z nabízeného menu vyberte datový soubor, který máte v úmyslu zpracovávat. (Název datového souboru odpovídá názvu uvedenému v prvním řádku v listu "data").

bodove_rozdeleni1.png

Tabulka rozdělení četností se vytvoří automaticky s krokem uvedeným v políčku "krok", nastavenou hodnotu "1" lze měnit v závislosti na vlastnostech datového souboru. Spolu s tabulkou se vypočítají základní popisné charakteristiky a vytvoří se dva grafy: polygon četností a součtová křivka. Řádky s nulovými četnostmi je možné skrýt (tyto hodnoty se nebudou objevovat v grafech).

bodove_rozdeleni2.png

Dále jsou spočteny testy normality založené na koeficientech šikmosti a špočatosti - viz testy hypotéz.

bodove_rozdeleni3.png

 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2012