Jiří Neubauer


Vybrané publikace

 • Brizgalová, Lenka, Odehnal, Jakub, Müllner, Vojtěch, Neubauer, Jiří. Ovlivňují ekonomické determinanty velikost vojenských výdajů? VOJENSKE ROZHLEDY-CZECH MILITARY REVIEW, 2022, 31(3), 63-83. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.31.2022.03.063-083
 • Vlkovský, Martin, Neubauer, Jiří, Malíšek, Jiří, Michálek, Jaroslav. Improvement of Road Safety through Appropriate Cargo Securing Using Outliers. Sustainability, 2021, 13(5).
 • Holcner, Vladan, Davidová, Monika, Neubauer, Jiří, Kubínyi, Ľubomír, Flachbart, Alojz. Military Recruitment and Czech Labour Market. Prague Economic Papers, 2021.
 • Němec, Petr, Blaha, Martin, Pecina, Miroslav, Neubauer, Jiří, Stodola, Petr. Optimization of the Weighted Multi-Facility Location Problem Using MS Excel. Algorithms, 2021, 14(7), 191, 1-17.
 • Neubauer, Jiří, Tejkal, Martin, Odehnal, Jakub, Ambler, Tereza. Parametric and Non-parametric Estimates of Military Expenditure Probability Distribution. In: Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). Brno: Mendel University in Brno, 2020, p. 396-402. ISBN 9788075097347.
 • Drozd, Jan., Neubauer, Jiří. Use of an aerial reconnaissance model during the movement of oversized loads. Journal of Defense Modeling and Simulation, 2020, 17(4), 447-456. ISSN 1548-5129.
 • Odehnal, Jakub, Neubauer, Jiří. Economic, Security, and Political Determinants of Military Spending in NATO Countries. Defence and Peace Economics, 2020, 31(5), 517-531. ISSN 1024-2694.
 • Stodola, Petr, Vojtek, Jozef, Kutěj, Libor, Neubauer, Jiří. Modelling Militarized Interstate Disputes Using Data Mining Techniques: Prevention and Prediction of Conflicts. The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, 2020, (květen 2020), 1548512920925178. ISSN 1548-5129.
 • Odehnal, Jakub, Neubauer, Jiří, Dyčka, Lukáš, Ambler, Tereza. Development of Military Spending Determinants in Baltic Countries - Empirical Analysis. Economies, 2020, 8(3), 68. ISSN 2227-7099.
 • Neubauer, Jiří, Michálek, Jaroslav, Šilinger, Karel, FIRBAS, Petr. Impacts of Built-Up Area Geometry on PM10 Levels: A Case Study in Brno, Czech Republic. Atmosphere, 2020, 11(10), 1-19. ISSN 2073-4433.
 • Odehnal, J., Neubauer, J. Modelling of Military Expediture of the Czech Republic. In: Dukic, D., Studzieniecki, T., Grzinic, J. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development - "Building Resilient Society". Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 59-66.
 • Šikolová, M., Koláčková, L., Sedlačík, M., Neubauer, J. Language proficiency assessment from pedagogical and statistical perspectives. ACC Journal, 2019, XXV(3/2019), 46-62.
 • Čech, P., Jindřichovská, I., Neubauer, J. Achieving A Great Reputation For Corporate Social Responsibility: Study From The Czech Hospitality Industry. Scientific Papers of the University Of Pardubice: Series D, 2019, 45(1), 17-28.
 • Neubauer, J. Analýza dat v R - II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2019, 159 s. ISBN 978-80-7582-086-0.
 • Čechová, I., Neubauer, J., Sedlačík, M. Tracking the University Student Success: Statistical Quality Assessment, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, vol. 12, no. 1, pp. 12-25.
 • Neubauer, J. Analýza dat v R - I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2018, 164 s. ISBN 978-80-7582-047-1.
 • Neubauer, J., Odehnal, J., Ivanov, T. Notes on Dynamic Panel Data Models in Terms of Military Spending Determinants Analysis. In: XXXII International Conference PDMU-2018, Problems of Decision Making under Uncertainties (Proceedings). Brno: Univerzita obrany, 2018, p. 111-116. ISBN 978-80-7582-068-6.
 • Tejkal, M., Neubauer, J., Mikulášková, B. Probability Distribution of Military Expenditure. In: 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, September 12th - 14th, Jindřichův Hradec, Czech Republic, Conference Proceedings. Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Czech Republic: MatfyzPress, 2018, p. 585-590. ISBN 9788073783716.
 • Čech, P., Jindřichovská, I, Neubauer, J. Corporate Social Responsibility in Hotel Industry: Empirical Analysis of Transitional Market. International Journal of Economics and Business Administration, 2018, vol. 6, no. 1, p. 61-89. ISSN 22414754.
 • Neubauer, J., Odehnal, J. ARDL models of Military Spending and its Security and Economic Determinants. In: CHALLENGES TO NATIONAL DEFENCE IN CONTEMPORARY GEOPOLITICAL SITUATION CNDCGS`2018. Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018, p. 109-114. ISSN 2538-8959.
 • Neubauer, J., Odehnal, J. Security and Economic Determinants of the Demand for Czech Military Expenditure: ARDL Approach. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017) AIP Conf. Proc. 1978. Melville: AIP Publishing, 2018. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
 • Ambler, T., Neubauer, J. The Nexus of Military Expenditure and Economic Growth in Visegrad Group Countries. In: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2017, p. 473-478. ISSN 1849-7535.
 • Ambler, T., Neubauer, J. Defense expenditure and economic growth in Visegrad group countries: a panel data analysis. In 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, Hradec Králové, 2017, p. 6-11. ISBN 978-80-7435-678-0
 • Odehnal, J., Neubauer, J. Military Spending and the Economy. Forum Scientiae Oeconomia, 2016, 4(1), p. 113-122. ISSN 2300-5947.
 • Čech, P., Neubauer, J. Strategie růstu a společenská odpovědnost firem. Logos Polytechnikos, 2016, sv. 7, č. 3, s. 59-76. ISSN 1804-3682.
 • Neubauer, J. Sedlačík, M., Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5.
 • Odehnal, J., Neubauer, J. Ekonomické determinanty vojenských výdajů - kauzální analýza. Ekonomický časopis, 2015, sv. 63, č. 10, s. 1019-1032. ISSN 0013-3035.
 • Hajko, V., Neubauer, J. The causal relationships between Brent and Urals oil price benchmarks. In: 18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment Conference Proceedings. Brno: Mendel University in Brno, 2015, p. 257-265. ISBN 978-80-7509-342-4
 • Neubauer, J., Sedlačík, M., Čechová, I. Monitoring and Assessing Students´ Performance: Statistical Analyses. In: 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain: IATED Academy, 2015, p. 6763-6770. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-608-2657-6.
 • Holcner, V., Neubauer, J. Modelling expected defense specific inflation. In AIP Conf. Proc. 1648, 2015, ICNAAM 2014.
 • Čechová, I., Neubauer, J., Sedlačík, M. Computer-adaptive testing: Item analysis and statistics for effective testing. In Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL 2014, p. 106-112
 • Evangelu, J. E., Neubauer, J. Testy pro personální práci: Jak je správně vytvářet a používat. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 144 s. ISBN 978-80-247-5056-9.
 • Neubauer, J. Vliv vyhlazovacího parametru na detekci změn pomocí algoritmu basis pursuit. In XXXII Internation Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2014, s. 141-146. ISBN 978-80-7231-957-2.
 • Neubauer, J., Odehnal, J., Sedlačík, M., Holcner, V., Foltin, P., Michálek, J. Modelování a simulace procesů v oblasti ekonomiky bezpečnosti a obrany. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-3454-5.
 • Neubauer, J. Linear Programming with Computer. In: XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2013, p. 145-153. ISBN 978-80-7231-924-4.
 • Neubauer, J. Comparison of Students’s Attitude to the Study Statistics at the Faculty of Economics and Management. Ekonomika a management, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 51-57. ISSN 1802-3975.
 • Neubauer, J., M. Sedlačík, Kříž, O. Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2013, sv. 22 (54), č. 3/2013, s. 114-122. ISSN 1210-3292.
 • Neubauer, J., Veselý, V. Detection of multiple changes in mean by sparse parameter estimation. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2013, 18(2), 177–190. ISSN 1392-5113.
 • Odehnal, J., Neubauer, J. Causal Analysis of Economic Growth and Military Expenditure. In Recent Advances in Energy, Environment, Economic Development. Paris: WSEAS Press, 2012, p. 233-238. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-139-5.
 • Neubauer, J., Odehnal, J. Detection of Changes in Time Series of Economic Growth and Military Expenditure. In Recent Advances in Energy, Environment, Economic Development. Paris: WSEAS Press, 2012, p. 350-355. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-139-5.
 • Neubauer, J., Odehnal, J. Selected Methods of Economic Time Series Analysis. In XX International Conference PDMU-2012: Problem of Decision Making under Uncertainties. Brno: UO, 2012, p. 151-160. ISBN 978-80-7231-897-1.
 • Neubauer, J. Inflation Modeling and Cointegration. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2012, 5(3), p. 293-300. ISSN 1337-6365.
 • Neubauer, J. Sedlačík, M., Kříž O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4273-1.
 • Neubauer, J., Veselý, V. Change Point Detection by Sparse Parameter Estimation. Informatica. 2011, 22(1), 149–164. ISSN 0868-4952.
 • Neubauer, J., Veselý, V. Impact of Serial Correlation on Change Point Detection by Sparse Parameter Estimation. In 10th International Conference on Applied Mathematics (APLIMAT 2011). Bratislava, 2011, p. 1249-1254. ISBN 978-80-89313-51-8.
 • Neubauer, J. Selected Statistical Methods in R. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : UO, 2011. p. 239-249. ISBN 978-80-7231-780-6.
 • Kříž, O., Neubauer, J., Sedlačík, M. Výuka statistiky podporovaná excelovskou aplikací. Forum Statisticum Slovacum. 2010, vol. 6, no. 2, p. 87-92. ISSN: 1336-7420.
 • Neubauer, J., Veselý, V. Detection of Changes in the Czech Consumer Price Index by Sparse Parameter Estimation. Forum Statisticum Slovacum. 2010, vol. 6, no. 5, p. 180-185. ISSN: 1336-7420.
 • Kříž, O., Neubauer, J., Sedlačík, M. Statistics Lectures in Excel. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno : UO, 2010. p. 151-158. ISBN 978-80-7231-733-2.
 • Odehnal, J. Neubauer, J., Michálek, J. Použití neúplných datových souborů ke klasifikaci regionů EU. Statistika. 2009, č. 5/2009, s. 446-461. ISSN 0322-788x.
 • Neubauer, J. Kointegrační analýza modelu inflace v České republice. Forum Statisticum Slovacum. 2008, vol. 4, no. 6, p. 117-122. ISSN: 1336-7420.
 • Neubauer, J. Analýza civilní a vojenské inflace pomocí kointegrace. Forum Statisticum Slovacum. 2007, vol. 3, no. 4, p. 98-103. ISSN: 1336-7420.
 • Neubauer, J. Vybrané metody statistické analýzy náhodných procesů a jejich aplikace. Ostrava, 2006. 118 s. Ostravská univerzita v Ostravě. Vedoucí disertační práce Jaroslav Michálek.
 • Neubauer, J. Modelling of Economic Time Series and the Method of Cointegration. Austrian Journal of Statistics. 2006, vol. 35, no. 2-3, p. 307-313. ISSN 1026-597X.
 •  

  Poslední aktualizace: 27. 7. 2021